نماد سایت shilanz

نوار دور میز کانتر فروشگاهی

نوار دور میز کانتر فروشگاهی

نوار دور میز کانتر فروشگاهی

نوار دور میز کانتر چک فروشگاهی  برای نخستین بار در ایران توسط مجموعه شیلنز تولید شده و کیفیتی بسیار نزدیک به نمونه وارداتی دارد .

مواد اولیه تشکیل دهنده نوار دور نوار نقاله فروشگاهی

مواد اولیه نوار دور نوار نقاله فروشگاهی از  pvc گرید درجه یک کارخانه پتروشیمی می‌باشد.که به دو صورت pvc نرم و pvc سخت به تولید رسیده

 

فروش نوار میز چک اوت فروشگاهی

فروش نوار میز چک اوت فروشگاهی به صورت شاخه ای می‌باشد.

 

طراحی قالب اختصاصی نوار دور میز کانتر چک فروشگاهی

چنانچه دستگاه تولید شده دارای شکل و فرم خاصی باشد و به نوار اختصاصی نیاز داشته باشد طراحی قالب اختصاصی توسط متخصصان مجموعه شیلنز قابل طراحی و اجرا می‌باشد.

 

خروج از نسخه موبایل